Sekcja Kolekcjonerska


Sekcja Kolekcjonerów Broni KS "Twierdza"


Klub Strzelecki "Twierdza" LOK Przemyśl, prowadzi - zgodnie z regulaminem klubu - istniejącą w jego ramach Sekcję Kolekcjonerską.

Aktywność sekcji dotyczy szeroko rozumianego kolekcjonerstwa broni, które jest jednym z regulaminowych celów działalności KS "Twierdza".

Członkostwo w KS "Twierdza" spełnia wymagania obowiązującej Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. w zakresie "ważnej przyczyny posiadania broni" dla uzyskania pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim (cyt. "udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich").

Sekcja podlega Zarządowi Klubu KS "Twierdza".


Informacje kontaktowe

e-mail: e-mail KS Twierdza


Sekcja Kolekcjonerska


Działalność sekcji

WYSTAWA BRONI - ŚWIĘTO KAZANOWA - PRZEMYŚL 01.10.2017 r.