MKS LOK Przemyśl


Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK Przemyśl


MKS LOK Przemyśl


Składki członkowskie

Aktualne kwoty, uchwalone w dniu 29.04.2017 r. przez Walne Zebranie Koła MKS LOK Przemyśl wynoszą:
składka miesięczna - 20 zł.
Składki można wpłacać gotówką bezpośrednio u skarbnika w piątki w godzinach 14.00 -18.00. Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny ze skarbnikiem  w celu ustalenia ewentualnego innego terminu.


Skarbnik

Sabina Górniak, tel. 693-278-233


Deklaracje członkowskie

Osoby wstępujące do klubu, jak również wszyscy dotychczasowi członkowie, proszeni są o uważne wypełnienie Deklaracji Członkowskiej.
Formularze można otrzymać na miejscu w Biurze ZP LOK Przemyśl ul. Słowackiego 40, na strzelnicy pneumatycznej lub pobrać gotowy dokument ze strony.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ MKS LOK PRZEMYŚL (.PDF)


 KK